Kalwes gg. Pater Noster Kicker Club

Kalwes gg. Team Shottiebaum

Kalwes gg. KC Kommune 53

Kalwes gg. TFC Roundabout

Kalwes gg. Kicker Crew Wat

Kalwes gg. Kneipenbanditen

Kalwes gg. G DATA Kickers XX.X

Kalwes gg. Madwurst Victory

Kalwes gg. Buena Vista KC

Kalwes gg. Pater Noster Kicker Club